Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    longjmp, siglongjmp - nielokalny skok do zachowanego kontekstu stosu

SK/LADNIA

    #include <setjmp.h>

    void longjmp(jmp_buf env, int val);
    void siglongjmp(sigjmp_buf env, int val);

OPIS

    longjmp()  i  setjmp() s przydatne w obsludze bldow i przerwa,
    napotykanych w niskopoziomowych  procedurach  programu.  longjmp()
    odtwarza rodowisko zachowane przez ostatnie wywolanie setjmp(), z
    odpowiadajcym argumentem env. Po zakoczeniu longjmp(), program dziala
    dalej  tak, jakby wywolanie setjmp() wlanie zwrocilo warto val.
    longjmp() nie potrafi spowodowa zwrocenia 0.  Jeli longjmp jest
    wywolane z argumentem 0, zwrocone zostanie 1.

    siglongjmp() jest podobne do longjmp(), inny jest tylko typ jego
    argumentu env. Jeli wywolanie sigsetjmp(), ktore ustawilo env mialo
    ustawiony niezerowy znacznik savesigs, to siglongjmp() odtworzy ronie
    zestaw blokowanych sygnalow.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja ta nigdy nie powracaj.

ZGODNE Z

    POSIX

UWAGI

    POSIX nie podaje czy longjmp powinno odtwarza kontekst sygnalowy. Jeli
    potrzebne jest zachowywanie maski sygnalow, naley uywa siglongjmp.

    longjmp() i siglongjmp() powoduj, e programy s trudne do zrozumienia i
    pielgnowania. Jeli jest to moliwe, naley uywa innych rozwiza.

ZOBACZ TAKE

    setjmp(3), sigsetjmp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1997-03-02            LONGJMP(3)