Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    lround, lroundf, lroundl, llround, llroundf, llroundl - zaokrglenie do
    najbliszej liczby calkowitej w stron na zewntrz od zera

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    long int lround(double x);
    long int lroundf(float x);
    long int lroundl(long double x);

    long long int llround(double x);
    long long int llroundf(float x);
    long long int llroundl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrglaj swoje argumenty do najbliszej liczby calkowitej,
    ale w stron na zewntrz od zera, niezalenie od aktualnego kierunku
    zaokrglania.  Jeli x jest nieskoczonoci lub NaN, lub warto  po
    zaokrgleniu  nie mieci si w zakresie zwracanego typu, to wynik
    numeryczny jest nieokrelony.  Moe wystpi bld dziedziny jeli warto
    bezwzgldna x jest zbyt dua.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia.

B/LDY

    EDOM  Warto  bezwzgldna x jest zbyt dua, a (math_errhandling &
       MATH_ERRNO) jst rone od zera.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31             LROUND(3)