Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memchr, memrchr - szukanie znaku w pamici

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    void *memrchr(const void *s, int c, size_t n);

OPIS

    Funkcja memchr() skanuje pierwsze n bajtow obszaru pamici wskazywanego
    przez s w poszukiwaniu znaku c. Pierwszy bajt  pasujcy  do  c
    (interpretowany jako typ unsigned char) przerywa szukanie.

    Funkcja memrchr() jest podobna do funkcji memchr(), z tym wyjtkiem, e
    poszukuje wstecz od koca n bajtow wskazywanych przez s, zamiast do
    przodu, od pocztku.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje memchr() i memrchr() zwracaj wskanik do pasujcego bajtu lub
    NULL jeeli znak nie zostal znaleziony w podanym obszarze pamici.

ZGODNE Z

    Funkcja memchr() jest zgodna z SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899, POSIX.
    Funkcja memrchr() jest rozszerzeniem GNU, dostpnym poczwszy od glibc
    2.1.91.

ZOBACZ TAKE

    index(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3),
    strspn(3), strstr(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.