Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    memcmp - porownuje obszary pamici

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);

OPIS

    Funkcja memcmp() porownuje pierwsze n bajtow obszarow pamici s1 i s2.
    Zwraca liczb calkowit mniejsz od, rown, lub wiksz od zera jeeli s1 jest
    odpowiednio mniejszy ni, rowny, lub wikszy ni s2.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja memcmp() zwraca liczb calkowit mniejsz od, rown, lub wiksz od
    zera jeeli s1 jest odpowiednio mniejszy ni, rowny, lub wikszy ni
    pierwsze n bajtow s2.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKE

    bcmp(3),   strcasecmp(3),  strcmp(3),  strcoll(3),  strncmp(3),
    strncasecmp(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-04-10             MEMCMP(3)