Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    raise - wyslanie sygnalu do biecego procesu

SK/LADNIA

    #include <signal.h>

    int raise(int sig);

OPIS

    Funkcja raise() wysyla sygnal do biecego procesu. Jest to rownowane do

       kill(getpid(), sig)

WARTO ZWRACANA

    0 w przypadku sukcesu, warto niezerowa w przypadku bldu.

ZGODNE Z

    ANSI-C

ZOBACZ TAKE

    kill(2), signal(2), getpid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.