Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    re_comp, re_exec - funkcje kompilacji wyrae regularnych w wersji BSD

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <regex.h>

    char *re_comp(char *regex);
    int re_exec(char *string);

OPIS

    re_comp sluy do kompilacji zakoczonego znakiem NUL wyraenia regularnego
    wskazywanego przez regex. Tak skompilowany wzorzec zajmuje statyczny
    obszar pamici, bufor wzorca, ktory jest nadpisywany przez nastpne uycia
    funkcji re_comp. Jeli regex jest rowne NULL, to nie bdzie wykonana
    adna operacja a zawarto bufora wzorca nie ulegnie zmianie.

    re_exec jest uywana do oceny, czy zakoczony znakiem NUL lacuch tekstowy
    wskazywany przez string pasuje do ostatnio kompilowanego regex.

WARTO ZWRACANA

    re_comp zwraca NULL po udanej kompilacji wyraenia regularnego regex, a
    w przeciwnym wypadku zwraca wskanik do odpowiedniego komunikatu bldu.

    re_exec zwraca 1 w przypadku udanego dopasowania, a zero w przypadku
    bldu.

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    regex(7), GNU regex manual

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.