Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       nearbyint,  nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrglenie do
       najbliszej liczby calkowitej

SK/LADNIA

       #include <math.h>

       double nearbyint(double x);
       float nearbyintf(float x);
       long double nearbyintl(long double x);

       double rint(double x);
       float rintf(float x);
       long double rintl(long double x);

OPIS

       Funkcje nearbyint zaokrglaj swoje argumenty  do  wartoci  calkowitej  w
       postaci   zmiennoprzecinkowej,   korzystajc   z   aktualnego   kierunku
       zaokrglania i nie powodujc wystpienia wyjtku inexact.

       Funkcje rint robi to samo, ale powoduj wystpienie  wyjtku  inexact  gdy
       wynik ma inn warto ni argument.

WARTO ZWRACANA

       Warto  calkowita  bdca  wynikiem zaokrglenia. Jeli x jest calkowite lub
       nieskoczone, zwracana jest warto x.

B/LDY

       Nie mog wystpi adne bldy oprocz EDOM i ERANGE.  Jeli x wynosi  NaN,  to
       zwracana jest warto NaN i errno moe by ustawione na EDOM.

UWAGI

       SUSv2  oraz  POSIX  1003.1-2001  zawieraj  tekst dotyczcy przepelnienia
       (ktore moe spowodowa ustawienie errno na ERANGE lub spowodowa  wyjtek).
       W  praktyce wynik nie moe spowodowa przepelnienia na adnej wspolczesnej
       maszynie,  wic  obsluga  tego  bldu   jest   po   prostu   bezsensowna.
       (Dokladniej,  przepelnienie  moe  wystpi  tylko  gdy  warto  maksymalna
       wykladnika jest mniejsza ni liczba  bitow  mantysy.   Wedlug  standardu
       IEEE-754   dla   32  i  64-bitowych  liczb  zmiennoprzecinkowych  warto
       maksymalna wykladnika wynosi 128 (odp. 1024), a  liczba  bitow  mantysy
       wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

       Funkcje rint() s zgodne z BSD 4.3.  Pozostale funkcje pochodz z C99.

ZOBACZ TAKE

       ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), round(3), trunc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze  tlumaczenie  pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
       Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic  midzy  powyszym
       opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem  opisywanego programu lub funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  2001-05-31                           RINT(3)