Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrglenie do
    najbliszej liczby calkowitej

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double nearbyint(double x);
    float nearbyintf(float x);
    long double nearbyintl(long double x);

    double rint(double x);
    float rintf(float x);
    long double rintl(long double x);

OPIS

    Funkcje nearbyint zaokrglaj swoje argumenty do wartoci calkowitej w
    postaci  zmiennoprzecinkowej,  korzystajc  z  aktualnego  kierunku
    zaokrglania i nie powodujc wystpienia wyjtku inexact.

    Funkcje rint robi to samo, ale powoduj wystpienie wyjtku inexact gdy
    wynik ma inn warto ni argument.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia. Jeli x jest calkowite lub
    nieskoczone, zwracana jest warto x.

B/LDY

    Nie mog wystpi adne bldy oprocz EDOM i ERANGE. Jeli x wynosi NaN, to
    zwracana jest warto NaN i errno moe by ustawione na EDOM.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX 1003.1-2001 zawieraj tekst dotyczcy przepelnienia
    (ktore moe spowodowa ustawienie errno na ERANGE lub spowodowa wyjtek).
    W praktyce wynik nie moe spowodowa przepelnienia na adnej wspolczesnej
    maszynie, wic obsluga tego bldu  jest  po  prostu  bezsensowna.
    (Dokladniej, przepelnienie moe wystpi tylko gdy warto maksymalna
    wykladnika jest mniejsza ni liczba bitow mantysy.  Wedlug standardu
    IEEE-754  dla  32 i 64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych warto
    maksymalna wykladnika wynosi 128 (odp. 1024), a liczba bitow mantysy
    wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    Funkcje rint() s zgodne z BSD 4.3. Pozostale funkcje pochodz z C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), round(3), trunc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31              RINT(3)