Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    round, roundf, roundl - zaokrglenie do najbliszej liczby calkowitej z
    omijaniem zera

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double round(double x);
    float roundf(float x);
    long double roundl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrglaj x do najbliszej liczby calkowitej, ale w okolicy
    zera omijaj zero (niezalenie od aktualnego kierunku zaokrglania)
    zaokrglajc, jak rint(), do najbliszej liczby nieparzystej.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia. Jeli x jest calkowite lub
    nieskoczone, zwracana jest warto x.

B/LDY

    Nie mog wystpi adne bldy oprocz EDOM i ERANGE. Jeli x wynosi NaN, to
    zwracana jest warto NaN i errno moe by ustawione na EDOM.

UWAGI

    POSIX 1003.1-2001 zawiera tekst dotyczcy przepelnienia (ktore moe
    spowodowa ustawienie errno na ERANGE lub spowodowa wyjtek). W praktyce
    wynik nie moe spowodowa przepelnienia na adnej wspolczesnej maszynie,
    wic obsluga tego bldu jest po prostu bezsensowna.  (Dokladniej,
    przepelnienie moe wystpi tylko gdy warto maksymalna wykladnika jest
    mniejsza ni liczba bitow mantysy. Wedlug standardu IEEE-754 dla 32 i
    64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych warto maksymalna wykladnika
    wynosi 128 (odp. 1024), a liczba bitow mantysy wynosi 24 (odp. 53).)

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), trunc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31             ROUND(3)