Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    rquota - implementuj kwoty na odleglych maszynach

PROTOK'O/L

    /usr/include/rpcsvc/rquota.x

OPIS

    Protokol rquota() pobiera informacje dotyczce kwot (udzialow dyskowych)
    na odleglych maszynach.

    Bywa on uywany w polczeniu z NFS, odkd NFS samodzielnie nie wspiera
    kwot.

PROGRAMOWANIE

    #include <rpcsvc/rquota.h>

    Ponisze procedury XDR s dostpne w librpcsvc:
    xdr_getquota_arg
    xdr_getquota_rslt
    xdr_rquota

ZOBACZ TAKE

    quota(1), quotactl(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   RQUOTA(3)