Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    encrypt - Szyfrowanie 64-bitowych komunikatow

SK/LADNIA

    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    void encrypt(char block[64], int edflag);
    void setkey(const char *key);

OPIS

    Funkcje te szyfruj i rozszyfrowuj 64-bitowe komunikaty.  Funkcja
    setkey() ustawia klucz uywany przez encrypt(). Uywany tu parametr key
    jest tablic bajtow, z ktorych kady ma warto numeryczn 1 lub 0. Bajty
    key[n], gdzie n=8*q-1, s ignorowane tak, e uywany klucz jest 56-bitowy.

    Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodujc go gdy edflag
    wynosi 0, a rozkodowujc gdy przekazano 1.

    Funkcje te nie s wielobiene.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje te nie zwracaj adnej wartoci.

ZGODNE Z

    SVID, SUSv2

ZOBACZ TAKE

    crypt(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.