Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sqrt - funkcja pierwiastek kwadratowy

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double sqrt(double x);

OPIS

    Funkcja  sqrt()  zwraca  pierwiastek  kwadratowy z x.  Koczy si
    niepowodzeniem i ustawia errno na EDOM, gdy x jest ujemne.

B/LDY

    EDOM  x jest ujemne.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    hypot(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-21              SQRT(3)