Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strfry - randomizacja lacucha

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strfry(char *string);

OPIS

    Funkcja strfry() randomizuje zawarto lacucha string uywajc funkcji
    rand(3) do losowej zamiany miejscami jego znakow. Wynikiem jest anagram
    lacucha string.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strfry() zwraca wskanik do zrandomizowanego ("ulosowionego")
    lacucha.

ZGODNE Z

    Funkcja strfry() wystpuje wylcznie w bibliotece jzyka C systemu Linux i
    w bibliotece GNU C.

ZOBACZ TAKE

    memfrob(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.