Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strlen - obliczenie dlugo lacucha

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    size_t strlen(const char *s);

OPIS

    Funkcja strlen() oblicza dlugo lacucha s, nie liczc koczcego znaku
    `\0'.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strlen() zwraca liczb znakow w s.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    string(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-04-12             STRLEN(3)