Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strchr, strrchr - lokalizuje znak w cigu

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strchr(const char *s, int c);

    char *strrchr(const char *s, int c);

OPIS

    Funkcja strchr() zwraca wskanik do pierwszego wystpienia znaku c w
    lacuchu znakow s.

    Funkcja strrchr() zwraca wskanik do ostatniego wystpienia znaku c w
    lacuchu znakow s.

    "Znak" oznacza tutaj "bajt" - funkcje te nie dzialaj ze znakami
    wielobajtowymi.

WARTO ZWRACANA

    Funkcje strchr() i strrchr() zwracaj wskanik do pasujcego znaku lub
    NULL jeli znaku nie znaleziono.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), strtok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-04-12             STRCHR(3)