Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strsignal - zwraca napis opisujcy sygnal

SK/LADNIA

    #define _GNU_SOURCE
    #include <string.h>

    char *strsignal(int sig);

    extern const char * const sys_siglist[];

OPIS

    Funkcja strsignal() zwraca lacuch opisujcy numer sygnalu przekazany w
    argumencie sig. Lacuch moe by uywany tylko do nastpnego wywolania
    funkcji strsignal().

    Tablica sys_siglist przechowuje lacuchy opisujce sygnaly poindeksowane
    wedlug numerow sygnalow. O ile jest to moliwe, naley raczej korzysta z
    funkcji strsignal(), ni z bezporedniego dostpu do tej tablicy.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni lacuch opisu lub komunikat o
    nieznanym sygnale, gdy numer sygnalu jest bldny. W niektorych systemach
    (ale nie w Linuksie), dla bldnego numeru sygnalu moe zosta zwrocony,
    zamiast komunikatu, wskanik o wartoci NULL.

ZGODNE Z

    Funkcja ta nie wchodzi w sklad adnego standardu. Mona j jednak znale w
    systemach  linuksowych  i niektorych systemach uniksowych (np. w
    Solarisie).

ZOBACZ TAKE

    psignal(3), strerror(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.