Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strspn, strcspn - wyszukiwanie w lacuchu znakow z zestawu

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    size_t strspn(const char *s, const char *accept);

    size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

    Funkcja strspn() oblicza dlugo pocztkowego segmentu s skladajcego si w
    caloci ze znakow z accept.

    Funkcja strcspn() oblicza dlugo pocztkowego segmentu s skladajcego si w
    caloci ze znakow nie nalecych do reject.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strspn() zwraca liczb znakow pocztkowego segmentu s skladajcego
    si tylko ze znakow z accept.

    Funkcja strcspn() zwraca liczb  znakow  pocztkowego  segmentu  s
    skladajcego si ze znakow nie nalecych do reject.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strstr(3), strtok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-04-12             STRSPN(3)