Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    strstr - szukanie podcigu

SK/LADNIA

    #include <string.h>

    char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

    Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystpienie podlacucha needle w
    lacuchu haystack. Koczce znaki `\0' nie s porownywane.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja strstr() zwraca wskanik do pocztku podlacucha lub warto NULL
    jeli podlacuch ten nie zostanie znaleziony.

USTERKI

    Wczesne wersje biblioteki libc Linuksa (np. 4.5.26) nie pozwalaly na
    przekazywanie pustych argumentow. Wersje poniejsze (np. 4.6.27) dzialaj
    prawidlowo i zwracaj haystack gdy needle jest puste.

ZGODNE Z

    ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    index(3),  memchr(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strsep(3),
    strspn(3), strtok(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.