Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    tgamma, tgammaf, tgammal - prawdziwa funkcja gamma

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double tgamma(double x);
    float tgammaf(float x);
    long double tgammal(long double x);

OPIS

    Funkcje te zwracaj warto funkcji Gamma dla argumentu x. Nazwa funkcji
    musi brzmie "prawdziwa funkcja gamma", gdy istnieje ju funkcja gamma()
    zwracajca co innego. Szczegoly opisano w lgamma(3).

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKE

    lgamma(3), gamma(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.