Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    toascii - przeksztalca znak na ASCII

SK/LADNIA

    #include <ctype.h>

    int toascii(int c);

OPIS

    toascii() przeksztalca c na 7-bitow warto typu unsigned char, ktora
    naley do zestawu znakow ASCII, poprzez  wyzerowanie  najbardziej
    znaczcych bitow.

WARTO ZWRACANA

    Zwracana jest warto przeksztalconego znaku.

ZGODNE Z

    SVID, BSD

B/LDY

    Wiele  osob  bdzie  niezadowolonych,  jeli  uyjesz  tej funkcji.
    Przeksztalca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKE

    isascii(3), toupper(3), tolower(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.