Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       toascii - przeksztalca znak na ASCII

SK/LADNIA

       #include <ctype.h>

       int toascii(int c);

OPIS

       toascii()  przeksztalca  c  na  7-bitow warto typu unsigned char, ktora
       naley  do  zestawu  znakow  ASCII,  poprzez   wyzerowanie   najbardziej
       znaczcych bitow.

WARTO ZWRACANA

       Zwracana jest warto przeksztalconego znaku.

ZGODNE Z

       SVID, BSD

B/LDY

       Wiele   osob   bdzie   niezadowolonych,   jeli   uyjesz   tej  funkcji.
       Przeksztalca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKE

       isascii(3), toupper(3), tolower(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.