Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    toupper, tolower - przeksztalca liter na wielk lub mal

SK/LADNIA

    #include <ctype.h>

    int toupper(int c);

    int tolower(int c);

OPIS

    toupper() przeksztalca liter c na wielk liter, o ile to moliwe.

    tolower() przeksztalca liter c na mal liter, o ile to moliwe.

    Jeli c nie jest wartoci unsigned char lub ma warto EOF, zachowanie tych
    funkcji jest nieokrelone.

WARTO ZWRACANA

    Zwracana jest warto przeksztalconej litery, lub c gdy przeksztalcenie
    nie jest moliwe.

ZGODNE Z

    ANSI C, BSD 4.3

B/LDY

    Co dokladnie stanowi wielkie i male litery zaley od ustawie biecego
    locale. Na przyklad domylne locale "C" nie zna umlautow, wic nie jest
    wykonywane ich przeksztalcenie.

    W  niektorych  nieangielskich  locale  wystpuj  male  litery bez
    odpowiadajcych im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z
    przykladow.

ZOBACZ TAKE

    isalpha(3), setlocale(3), locale(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.