Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    trunc, truncf, truncl - zaokrglenie do liczby calkowitej w kierunku
    zera

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double trunc(double x);
    float truncf(float x);
    long double truncl(long double x);

OPIS

    Funkcje te zaokrglaj x do najbliszej liczby calkowitej nie wikszej co
    do wartoci bezwzgldnej.

WARTO ZWRACANA

    Warto calkowita bdca wynikiem zaokrglenia.  Jeli x jest calkowite,
    nieskoczone lub NaN, zwracana jest warto x.

B/LDY

    Brak.

ZGODNE Z

    C99.

ZOBACZ TAKE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-05-31             TRUNC(3)