Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcpcpy - kopiuje lacuch szerokich znakow i zwraca wskanik do jego koca

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja  wcpcpy jest odpowiednikiem stpcpy dla szerokich znakow.
    Kopiuje lacuch znakow z src (lcznie z koczcym L'\0') do tablicy
    wskazanej przez dest.

    Lacuchy nie mog na siebie zachodzi.

    Programista musi zapewni, e w dest jest do miejsca przynajmniej na
    wcslen(src)+1 szerokich znakow.

WARTO ZWRACANA

    wcpcpy zwraca wskanik do koca lacucha szerokich znakow w dest, tzn.
    wskanik do koczcego znaku L'\0'.

ZGODNE Z

    Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKE

    strcpy(3), wcscpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.