Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcscat - lczy ze sob dwa lacuchy szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcscat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3).
    Kopiuja ona lacuch src razem z koczcym L'\0' na koniec lacucha dest.

    Lacuchy nie mog na siebie nachodzi.

    Programista musi zapewni odpowiedni ilo miejsca na  przynajmniej
    wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znakow w dest.

WARTO ZWRACANA

    wcscat zwraca dest.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strcat(3), wcsncat(3), wcscpy(3), wcpcpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.