Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcschr - odszukuje szeroki znak w lacuchu szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcschr(const wchar_t *wcs, wchar_t wc);

OPIS

    Funkcja ta jest szerokoznakowym odpowiednikiem strchr(3). Szuka ona
    pierwszego wystpienia wc w lacuchu wcs.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja wcschr zwraca wskanik do pierwszego wystpienia znaku wc w
    lacuchu wcs. Jeli znak taki nie wystpuje w lacuchu, zwracana jest warto
    NULL.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strchr(3), wcsrchr(3), wcspbrk(3), wcsstr(3), wmemchr(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.