Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcscpy - kopiuje lacuch szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

    Funkcja wcscpy jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3).
    Kopiuje ona lacuch wskazywany przez src lcznie z koczcym znakiem L'\0'
    do tablicy wskazywanej przez dest.

    Lacuchy nie mog na siebie zachodzi.

    Programista musi zapewni, by w dest bylo miejsce na conajmniej
    wcslen(src)+1 szerokich znakow.

WARTO ZWRACANA

    wcscpy zwraca dest.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.