Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcslen - okrela dlugo lacucha szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

    Funkcja wcslen jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Okrela
    ona dlugo lacucha szerokich znakow, wskazywanego przez s, nie liczc
    koczcego znaku L'\0'.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja zwraca liczb szerokich znakow w s.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strlen(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.