Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wcsncat - lczy dwa lacuchy szerokich znakow

SK/LADNIA

    #include <wchar.h>

    wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);

OPIS

    Funkcja wcsncat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncat(3).
    Kopiuje ona co najwyej n szerokich znakow z lacucha src i dokleja je na
    koniec lacucha szerokoznakowego okreslonego przez dest. Dodaje na
    koniec rownie koczcy znak L'\0'.

    Lacuchy nie mog zachodzi na siebie.

    Programista musi zagwarantowa, e jest  miejsce  na  przynajmniej
    wcslen(dest)+n+1 szerokich znakow w dest.

WARTO ZWRACANA

    wcsncat zwraca dest.

ZGODNE Z

    ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKE

    strncat(3), wcscat(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.