Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    fd - urzdzenie stacji dyskietek

KONFIGURACJA

    Napdy dyskietek s urzdzeniami blokowymi o numerze glownym 2. Zazwyczaj
    ich wlacicielem jest root.floppy (tzn. uytkownik root, grupa floppy) i
    maj prawa dostpu 0660 (kontrola dostpu za porednictwem przynalenoci do
    grupy) lub 0666 (swobodny dostp dla kadego). Numery poboczne symbolizuj
    typ urzdzenia, numer napdu i numer kontrolera. Dla kadego typu
    urzdzenia (tj. kombinacji gstoci i liczby cieek) istnieje podstawowy
    numer poboczny. Do tego numeru podstawowego dodaje si numer napdu na
    kontrolerze i 128 jeli napd jest podlczony do drugiego kontrolera. W
    podanych dalej tablicach urzdze n reprezentuje numer napdu.

    Uwaga: Jeli uywa si format'ow z wiksz iloci cieek, ni ta, kt'or jest w
    stanie obs/luy napd, mona spowodowa  jego  fizyczne  uszkodzenie.
    Jednorazowa proba, czy napd obsluguje wicej ni zwykle 40/80 cieek nie
    powinna go uszkodzi, ale nie ma na to gwarancji. Lepiej nie tworzy
    plikow urzdze dla tych formatow, aby zapewni, e nikt ich nie uyje.

    Niezalene od napdu pliki urzdze, ktore automatycznie wykrywaj format i
    pojemno dyskietki:

    Nazwa  Podst. nr pob.
    -----------------------
    fdn   0

    Pliki urzdze napdu 5.25 cala o podwojnej gstoci:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Glow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnd360   360K   40   9    2    4

    Pliki urzdze napdu 5.25 cala o wysokiej gstoci:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Glow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnh360   360K   40   9    2    20
    fdnh410   410K   41   10   2    48
    fdnh420   420K   42   10   2    64
    fdnh720   720K   80   9    2    24
    fdnh880   880K   80   11   2    80
    fdnh1200   1200K   80   15   2    8
    fdnh1440   1440K   80   18   2    40
    fdnh1476   1476K   82   18   2    56
    fdnh1494   1494K   83   18   2    72
    fdnh1600   1600K   80   20   2    92

    Pliki urzdze napdu 3.5 cala o podwojnej gstoci:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Glow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnD360   360K   80   9    1    12
    fdnD720   720K   80   9    2    16
    fdnD800   800K   80   10   2    120
    fdnD1040   1040K   80   13   2    84
    fdnD1120   1120K   80   14   2    88

    Pliki urzdze napdu 3.5 cala o wysokiej gstoci:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Glow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnH360   360K   40   9    2    12
    fdnH720   720K   80   9    2    16
    fdnH820   820K   82   10   2    52
    fdnH830   830K   83   10   2    68
    fdnH1440   1440K   80   18   2    28
    fdnH1600   1600K   80   20   2    124
    fdnH1680   1680K   80   21   2    44
    fdnH1722   1722K   82   21   2    60
    fdnH1743   1743K   83   21   2    76
    fdnH1760   1760K   80   22   2    96
    fdnH1840   1840K   80   23   2    116
    fdnH1920   1920K   80   24   2    100

    Pliki urzdze napdu 3.5 cala o gstoci extra:

    Nazwa    Pojemn.  Cyl.  Sekt.  Glow.  Podst. nr pob.
    -------------------------------------------------------------
    fdnE2880   2880K   80   36   2    32
    fdnCompaQ  2880K   80   36   2    36
    fdnE3200   3200K   80   40   2    104
    fdnE3520   3520K   80   44   2    108
    fdnE3840   3840K   80   48   2    112

OPIS

    Pliki specjalne fd udostpniaj dyskietki w trybie surowym.  Nastpujce
    odwolania ioctl(2) obslugiwane s przez urzdzenia fd:

    FDCLRPRM
       usuwa informacje o noniku (geometrii dyskietki w stacji).

    FDSETPRM
       ustawia informacje o noniku. Informacje te gin wraz ze zmian
       dyskietki.

    FDDEFPRM
       ustawia informacje o noniku (geometrii dyskietki w stacji).
       Informacje te nie gin po zmianie dyskietki. Oznacza to wylczenie
       automatycznego rozpoznawania nonika w razie jego zmiany. Aby
       wlczy autodetekcj z powrotem, naley uy FDCLRPRM.

    FDGETDRVTYP
       zwraca typ napdu (parametr nazwy). Dla formatow, ktore dzialaj w
       ronych typach napdow, FDGETDRVTYP zwraca nazw, ktora odpowiada
       najstarszemu typowi napdu obslugujcemu ten format.

    FDFLUSH
       dezaktualizuje bufory cache dla danego napdu.

    FDSETMAXERRS
       ustawia progi bldow dla ich zglaszania, anulowania operacji,
       rekalibracji, resetowania i odczytu sektor po sektorze.

    FDSETMAXERRS
       zwraca biece progi bldow.

    FDGETDRVTYP
       zwraca wewntrzn nazw napdu.

    FDWERRORCLR
       czyci statystyki bldow zapisu.

    FDWERRORGET
       odczytuje statystyki bldow zapisu. Nale do nich: calkowita
       liczba bldow zapisu, poloenie i dysk, na ktorym wystpil pierwszy
       bld zapisu oraz poloenie i dysk, na ktorym wystpil ostatni bld
       zapisu.  Dyski  identyfikowane  s przez generowany numer,
       zwikszany po kadej (niemal) zmianie dyskietki.

    FDTWADDLE
       Wylcza silnik napdu na kilka mikrosekund. Moe to by niezbdne dla
       uzyskania dostpu do dyskietki, ktorej sektory s zbyt blisko
       siebie.

    FDSETDRVPRM
       ustawia rone parametry napdu.

    FDGETDRVPRM
       odczytuje te parametry.

    FDGETDRVSTAT
       zwraca  buforowany  stan  napdu  (dyskietka  zmieniona,
       zabezpieczenie przed zapisem, itd.)

    FDPOLLDRVSTAT
       odpytuje napd i zwraca jego stan.

    FDGETFDCSTAT
       zwraca stan kontrolera napdu dyskietek.

    FDRESET
       resetuje kontroler napdu dyskietek w konkretnych warunkach.

    FDRAWCMD
       wysyla surowe polecenie do kontrolera napdu.

    Aby uzyska bardziej szczegolowe informacje, zajrzyj rownie do plikow
    naglowkowych <linux/fd.h> i <linux/fdreg.h>, jak rownie do strony man
    dla floppycontrol.

UWAGI

    Rone formaty pozwalaj na zapis i odczyt wielu typow dyskow. Jednake,
    jeli dyskietka jest sformatowana ze zbyt malym odstpem midzy sektorami,
    wydajno moe spa nawet do poziomu, w ktorym napd bdzie potrzebowal kilku
    sekund na odczytanie calej cieki. Aby tego unikn, naley uywa formatow z
    przeplotem. Niemoliwy jest odczyt dyskietek sformatowanych przy uyciu
    GCR (group code recording - grupowe nagrywanie kodu), stosowanego w
    komputerach Apple II i Macintosh (dyskietki 800k). Nie dziala rownie
    odczyt z dyskietek z twardymi sektorami (jedna przerwa na sektor,
    przerwa indeksowa nieco przesunicia). Bylo to powszechne na starych
    8-mio calowych dyskietkach.

PLIKI

    /dev/fd*

AUTORZY

    Alain Knaff (Alain.Knaff@imag.fr), David Niemi (niemidc@clark.net),
    Bill Broadhurst (bbroad@netcom.com).

T/LUMACZ

    Pawel Olszewski (alder@amg.net.pl).

ZOBACZ TAKE

    floppycontrol(1),  mknod(1), chown(1), getfdprm(1), superformat(1),
    mount(8), setfdprm(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.