Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    full - urzdzenie zawsze pelne

OPIS

    Plik /dev/full ma numer glowny urzdzenia 1 i numer poboczny 7.

    Zapis do urzdzenia /dev/full koczy si niepowodzeniem - zwraca bld
    ENOSPC. Mona tego uy do przetestowania programu pod ktem obslugi bldow
    spowodowanych brakiem miejsca na dysku.

    Odczyt z urzdzenia /dev/full zwroci znaki \0.

    Zmiany biecej pozycji pliku na urzdzeniu /dev/full zawsze kocz si
    pomylnie.

KONFIGURACJA

    Jeli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, mona go utworzy za
    pomoc nastpujcych polece:

        mknod -m 666 /dev/full c 1 7
        chown root:root /dev/full

PLIKI

    /dev/full

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), null(4), zero(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.