Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    hd - urzdzenia twardych dyskow MFM/IDE

OPIS

    Hd* to urzdzenia blokowe umoliwiajce dostp do twardych dyskow MFM/IDE w
    trybie surowym. Dysk master na pierwszym kontrolerze IDE (numer glowny
    urzdzenia - 3) to hda; dysk slave to hdb. Dysk master drugiego
    kontrolera (numer glowny urzdzenia - 22) to hdc, a slave hdd.

    Ogolne nazwy urzdze blokowych IDE maj posta hdX, lub hdXP, gdzie X jest
    liter oznaczajc fizyczny dysk, natomiast P jest liczb okrelajc partycj
    na tym fizycznym dysku.  Pierwsza posta, hdX, uywana  jest  do
    udostpniania calego dysku. Numery partycji s przypisywane w kolejnoci
    odnajdywania i tylko niepuste i nie rozszerzone partycje otrzymuj
    numer. Jednake, numery partycji 1-4 s przydzielane czterem partycjom
    opisanym w MBR (partycje 'podstawowe'), nawet gdy s one nieuywane lub
    rozszerzone.  Tym  samym,  pierwsz  partycj  logiczn bdzie hdX5.
    Obslugiwane jest zarowno partycjonowanie w trybie DOS, jak i BSD
    (etykieta dysku). Na dysku IDE mona mie co najwyej 63 partycje.

    Dla przykladu, /dev/hda odnosi si do caloci pierwszego dysku IDE w
    systemie; /dev/hdb3 odnosi si do trzeciej partycji 'podstawowej' DOS na
    drugim dysku.

    Najczciej tworzy si je poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/hda b 3 0
       mknod -m 660 /dev/hda1 b 3 1
       mknod -m 660 /dev/hda2 b 3 2
       ...
       mknod -m 660 /dev/hda8 b 3 8
       mknod -m 660 /dev/hdb b 3 64
       mknod -m 660 /dev/hdb1 b 3 65
       mknod -m 660 /dev/hdb2 b 3 66
       ...
       mknod -m 660 /dev/hdb8 b 3 72
       chown root:disk /dev/hd*

PLIKI

    /dev/hd*

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), mount(8), sd(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.