Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ram - urzdzenie pseudodysku

OPIS[6~

    ram  jest  urzdzeniem  blokowym  umoliwiajcym dostp do urzdzenia
    pseudodysku w trybie surowym.

    Tworzy si je najczciej poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/ram b 1 1
       chown root:disk /dev/ram

PLIKI

    /dev/ram

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), mount(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.