Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ttyS - linie terminali szeregowych

OPIS

    ttyS[0-3] s urzdzeniami znakowymi linii terminali szeregowych.

    Tworzy si je zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # adres bazowy 0x3f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # adres bazowy 0x2f8
       mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # adres bazowy 0x3e8
       mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # adres bazowy 0x2e8
       chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

PLIKI

    /dev/ttyS[0-3]

ZOBACZ TAKE

    mknod(1), chown(1), getty(1), tty(4), setserial(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.