Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    vcs, vcsa - pami konsoli wirtualnej

OPIS

    /dev/vcs0 jest urzdzeniem znakowym o numerze glownym 7 i numerze
    pobocznym 0, najczciej z prawami dostpu 0644 i wlacicielem root.tty.
    Odnosi si ono do pamici obecnie widocznego terminala wirtualnej
    konsoli.

    /dev/vcs[1-63] to urzdzenia znakowe terminali wirtualnych konsoli, maj
    numery glowne 7 i numery poboczne od 1 do 63, najczciej z prawami
    dostpu 0644 i bdce wlasnoci root.tty. /dev/vcsa[0-63] s tym samym, ale
    zawieraj atrybuty oraz poprzedzone s czterema bajtami, zwracajcymi
    rozmiary ekranu i pozycj kursora: wiersze, kolumny, x, y. (x = y = 0 w
    lewym gornym rogu ekranu).

    Zastpuj one funkcje ioctl zrzucajce zawarto ekranu z console(4), wic
    administrator systemu moe kontrolowa uprawnienia przy uyciu praw dostpu
    do plikow.

    Urzdzenia  dla  pierwszych omiu konsoli wirtualnych mona stworzy
    poleceniami:

      for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
        mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
        mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
      done
      chown root:tty /dev/vcs*

    Nie s wspierane adne odwolania ioctl().

PRZYK/LAD

    Mona zrobi "zrzut" z ekranu vt3, przelczajc si na vt1 i piszc cat
    /dev/vcs3 >foo. Trzeba zauway, e wynik nie zawiera znakow koca wiersza,
    wic moe by konieczne jakie przetwarzanie, np. fold -w 81 /dev/vcs3 |
    lpr lub (straszne) setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1.

    Urzdzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu
    Braille'a.

    Poniszy program wywietla aktualne atrybuty znakow i ekranu w miejscu
    kursora na drugiej wirtualnej konsoli, a nastpnie zmienia tam kolor
    tla:

      #include <unistd.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <stdio.h>
      #include <fcntl.h>

      int main() {
        int fd;
        char *device = "/dev/vcsa2";
        struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
        char ch, attrib;

       fd = open(device, O_RDWR);
        if (fd < 0) {
          perror(device);
          exit(1);
        }
        (void) read(fd, &scrn, 4);
        (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
        (void) read(fd, &ch, 1);
        (void) read(fd, &attrib, 1);
        printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
        attrib ^= 0x10;
        (void) lseek(fd, -1, 1);
        (void) write(fd, &attrib, 1);
        return 0;
      }

PLIKI

    /dev/vcs[0-63]
    /dev/vcsa[0-63]

AUTOR

    Andries Brouwer <aeb@cwi.nl>

HISTORIA

    Wprowadzone wraz z wersj 1.1.92 jdra Linuksa.

ZOBACZ TAKE

    gpm(8), console(4), tty(4), ttyS(4)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.