Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    null, zero - czarna dziura

OPIS

    Dane zapisywane do plikow specjalnych null lub zero przepadaj.

    Odczyt z pliku specjalnego null zawsze zwraca znak koca pliku, podczas
    gdy odczyt z pliku zero zawsze zwraca znaki \0.

    null i zero tworzone s zazwyczaj poleceniami:

       mknod -m 666 /dev/null c 1 3
       mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
       chown root:mem /dev/null /dev/zero

UWAGI

    Jeli niemoliwy jest zapis i odczyt z owych urzdze przez wszystkich
    uytkownikow, wiele programow bdzie si zachowywa dziwnie.

PLIKI

    /dev/null
    /dev/zero

ZOBACZ TAKE

    chown(1), mknod(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.