Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    acct - plik ewidencji uruchomie

SK/LADNIA

    #include <sys/acct.h>

OPIS

    Jeli jdro zostalo zbudowane z wlczon opcj ewidencjonowania procesow
    (CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT), to wywolanie funkcji systemowej acct(2)
    wlcza to ewidencjonowanie, na przyklad:

      acct("/var/log/pacct");

    Jeeli ewidencjonowanie procesow jest wlczone, to gdy tylko pewien
    proces si zakoczy, jdro dopisze do pliku ewidencji uruchomie rekord dla
    procesu. Rekord ten zawiera informacje o zakoczonym procesie, a jego
    struktura jest opisana w pliku <sys/acct.h>.

ZOBACZ TAKE

    lastcomm(1), acct(2), accton(8), sa(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.