Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-extra-override - plik dodatkowych nadpisa archiwum Debiana

SK/LADNIA

    override

OPIS

    Wikszo informacji o binarnym lub rodlowym pakiecie moe by zawarta w
    pliku control/.dsc, jednak cala ta informacja moe by nadpisana podczas
    eksportowania do plikow Packages/Sources. Plik dodatkowych nadpisa
    zawiera takie wlanie nadpisania.

    Dodatkowy plik nadpisa ma prosty format pol rozdzielonych bialymi
    znakami (spacjami). Dozwolone s komentarze (zaczynajce si od #).

      pakiet nazwa-pola warto

    pakiet jest nazw binarnego lub rodlowego pakietu.

    nazwa-pola jest nazw nadpisywanego pola. warto jest wartoci, ktora
    bdzie umieszczona w tym polu. Moe ona zawiera spacje, poniewa linia
    jest dzielona podczas parsowania na nie wicej ni 3 kolumny.

    Dodatkowe pliki nadpisa uywane do stworzenia oficjalnych list Packages
    mona znale w katalogu indices na kadym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008