Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana

SK/LADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format  .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona
    podrcznika opisuje stary format, uywany przed wersj 0.93 Debiana.
    Szczegoly nowego formatu mona znale w deb(5).

FORMAT

    Plik sklada si z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po
    ktorych nastpuj dwa polczone pliki ustar spakowane gzipem.

    Pierwsz lini jest numer wersji formatu, wyrownany do 8 cyfr. Dla
    starego formatu numer ten wynosi 0.939000.

    W drugiej linii jest zapisana liczba dziesitna (bez pocztkowych zer)
    podajce dlugo pierwszego zgzipowanego pliku tar.

    Kada z tych linii jest zakoczona pojedynczym znakiem nowej linii.

    Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako seri zwyczajnych
    plikow. Zawsze musi by obecny plik control zawierajcy glowne informacje
    kontrolne.

    W bardzo starych archiwach, pliki w archiwum kontrolnym mogly by
    umieszczone w podkatalogu DEBIAN. W takim wypadku katalog DEBIAN bdzie
    wystpowal rownie w archiwum kontrolnym, ktore bdzie zawieralo pliki
    tylko w tym katalogu. Opcjonalnie archiwum kontrolne moe zawiera rownie
    wpis dla ".", czyli katalogu biecego.

    Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plikow,
    zawierajce nazwy cieek relatywne do glownego katalogu systemu, na
    ktorym bd instalowane. Nazwy te nie zaczynaj si od ukonikow.

ZOBACZ TAKE

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008