Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-override - plik nadpisa archiwum Debiana

SK/LADNIA

    override

OPIS

    While most information about a package can be found in the control
    file, some is managed centrally by the distribution czars rather than
    by the maintainer in order to offer some global consistency. This
    information is found in the override file.

    Plik nadpisa ma prosty format pol rozdzielonych bialymi znakami
    (spacjami). Dozwolone s komentarze (zaczynajce si od #).

      pakiet priorytet sekcja [informacje-o-opiekunie]

    pakiet jest nazw pakietu. Ignorowane s wpisy w pliku nadpisa dotyczce
    pakietow nie znajdujcych si w drzewie pakietow binarnych.

    priority and section correspond to the respective control fields
    available in the .deb. The allowed values are listed in the Debian
    policy.

    informacje_o_opiekunie, jeeli s obecne, mog by albo sam nazw opiekuna
    bezwarunkowego  nadpisania,  albo  s  w postaci stary_opiekun =>
    nowy_opiekun, by przeprowadzi zamian informacji o opiekunie.

    Pliki nadpisa uywane do stworzenia oficjalnego pliku Packages mona
    znale w katalogu indices na kadym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-scanpackages(1),   dpkg-scansources(1),   apt-ftparchive(1),
    /usr/share/doc/debian-policy/policy.html/index.html.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008