Provided by: dpkg-dev_1.16.0.3ubuntu5_all bug

NAZWA

    deb-triggers - wyzwalacze dla pakietow

SK/LADNIA

    wyzwalacze

OPIS

    Pakiet deklaruje swoj zwizek z pewnym wyzwalaczem lub wyzwalaczami,
    zalczajc plik triggers warunkow uruchomienia wyzwalaczy w  swoim
    archiwum kontrolnym (czyli DEBIAN/triggers podczas tworzenia pakietu).

    Ten plik zawiera dyrektywy, po jednej w linii. Pocztkowe i kocowe
    spacje oraz wszystkie znaki po pierwszym # w liniach s usuwane, za
    puste linie s ignorowane.

    Aktualnie wspierane dyrektywy kontrolne wyzwalaczy:

      interest nazwa-wyzwalacza

      Okrela, e pakiet bdzie uruchamial nazwany wyzwalacz. Wszystkie
      wyzwalacze interesujce dla pakietu musz by wymienione z uyciem tej
      dyrektywy w pliku kontrolnym triggers.

      activate nazwa-wyzwalacza

      Powoduje, e zmiany stanu pakietu aktywuj okrelony wyzwalacz.
      Aktywacja wyzwalacza nastpi na pocztku nastpujcych operacji:
      unpack, configure, remove (dodany do obslugi pakietow bdcych w
      konflikcie), purge i deconfigure.

      Jeli pakiet zniknie podczas rozpakowywania  innego  pakietu,
      wyzwalacz zostanie aktywowany gdy zniknicie zostanie odnotowane
      pod koniec operacji unpack. Przetwarzanie wyzwalaczy oraz przejcie
      pakietu ze stanu "wyzwalacze-oczekujce" (triggers-awaited) do
      stanu "zainstalowany" nie powoduj  aktywacji  wyzwalaczy.  W
      przypadku rozpakowywania aktywowane zostan wyzwalacze wymienione
      zarowno w starej jak i w nowej wersji pakietu.

    Nieznane dyrektywy s bldami uniemoliwiajcymi instalacj pakietu.

ZOBACZ TAKE

    dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008