Provided by: adduser_3.112+nmu1ubuntu5_all bug

NAZWA

    /etc/deluser.conf  -  plik  konfiguracyjny programow deluser(8) i
    delgroup(8).

OPIS

    The file /etc/deluser.conf contains defaults  for  the  programs
    deluser(8) and delgroup(8). Each option takes the form option = value.
    Double or single quotes are allowed around the value.  Comment lines
    must have a hash sign (#) at the beginning of the line.

    deluser(8)  and  delgroup(8)  also  read  /etc/adduser.conf,  see
    adduser.conf(8); settings in deluser.conf may overwrite settings made
    in adduser.conf.

    Poprawne s nastpujce opcje:

    REMOVE_HOME
       Removes the home directory and mail spool of the user to be
       removed. Value may be 0 (don't delete) or 1 (do delete).

    REMOVE_ALL_FILES
       Usuwa z systemu wszystkie pliki, ktorych wlacicielem jest
       usuwany uytkownik. Jeeli ta opcja jest aktywna, to REMOVE_HOME
       nie ma adnego efektu. Wartoci tej opcji moe by 0 lub 1.

    BACKUP Jeeli uaktywniono REMOVE_HOME lub REMOVE_ALL_FILES, to wszystkie
       pliki  przed usuniciem s archiwizowane. Domyln nazw pliku
       archiwum  jest  nazwa-uytkownika.tar(.gz|.bz2)  w  katalogu
       okrelonym w opcji BACKUP_TO. Jako metod kompresji wybiera si
       najlepsz sporod tych, ktore s dostpne. Wartoci tej opcji moe by
       0 lub 1.

    BACKUP_TO
       Jeeli uaktywniono BACKUP, to BACKUP_TO okrela nazw katalogu, w
       ktorym s zapisywane pliki z kopiami zapasowymi. Domyln wartoci
       jest katalog biecy.

    NO_DEL_PATHS
       Lista wyrae regularnych rozdzielonych spacjami. Wedlug tych
       wyrae s sprawdzane wszystkie pliki przeznaczone do usunicia z
       powodu usuwania katalogow domowych albo z powodu usuwania
       plikow, ktorych wlacicielem jest dany uytkownik. Jeeli plik
       pasuje do wyraenia, to nie jest usuwany. Wartoci domyln jest
       lista katalogow systemowych, oprocz /home.

       In other words: By default only files below /home belonging to
       that specific user are going to be deleted.

    ONLY_IF_EMPTY
       Usuwa grup, tylko wtedy gdy nie naley do niej aden uytkownik.
       Wartoci domyln jest 0.

    EXCLUDE_FSTYPES
       Wyraenie regularne opisujca wszystkie systemy plikow, ktore
       powinny by pominite podczas wyszukiwania plikow uytkownika
       przeznaczonych   do   usunicia.   Warto   domylna   to
       "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs)".

PLIKI

    /etc/deluser.conf

ZOBACZ TAKE

    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

T/LUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>, padziernik 2005 r.