Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dialups - plik terminalowych linii telefonicznych

OPIS

    Z dostpem do systemu przez lini telefoniczn zwizane s dwa pliki
    konfiguracyjne: /etc/d_passwd, zawierajcy  hasla  i  /etc/dialups,
    zawierajcy linie. W kadym wierszu pliku dialups zawarta jest nazwa
    pliku specjalnego linii terminalowej, do ktorej podlczony jest modem:

        /dev/tty12
        /dev/tty13

    Warto jest uj w nim wszystkie linie z dostpem modemowym.  Polczenie z
    linii pominitej nie bdzie dodatkowo weryfikowane - uytkownicy lczcy si
    ni nie bd musieli podawa hasla telefonicznego.

ZOBACZ TAKE

    dpasswd(1), login(1), d_passwd(5).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   DIALUPS()