Provided by: dpkg_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dpkg.cfg - plik konfiguracyjny programu dpkg

OPIS

    Plik ten zawiera domylne opcje programu dpkg. W kadej linii wymieniona
    jest pojedyncza opcja, dokladnie taka sama jak normalna opcja linii
    polece programu dpkg, z wyjtkiem tego, e nie s uywane pocztkowe
    mylniki. Znaki cudzyslowow otaczajce wartoci opcji s usuwane. Mona uywa
    komentarzy, zaczynajc lini znakiem hash ("#").

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dpkg.cfg
    ~/.dpkg.cfg

AUTOR

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierajcy list osob, ktore
    przyczynily si do rozwoju programu dpkg.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008