Provided by: dselect_1.16.0.3ubuntu5_i386 bug

NAZWA

    dselect.cfg - plik konfiguracyjny programu dselect

OPIS

    Plik ten zawiera domylne opcje programu dselect. W kadej linii
    wymieniona jest pojedyncza opcja, dokladnie taka sama jak normalna
    opcja linii polece programu dselect, z wyjtkiem tego, e nie s uywane
    pocztkowe mylniki. Znaki cudzyslowow otaczajce wartoci opcji s usuwane.
    Mona uywa komentarzy, zaczynajc lini znakiem hash ("#").

PLIKI

    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

AUTOR

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierajcy list osob, ktore
    przyczynily si do rozwoju programu dselect.

ZOBACZ TAKE

    dselect(1).

T/LUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feski <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008