Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    filesystems - typy systemow plikow Linuksa: minix, ext, ext2, xia,
    msdos, umsdos, vfat, proc, nfs, iso9660, hpfs, sysv, smb, ncpfs

OPIS

    Gdy, jak jest przyjte, system plikow proc jest zamontowany w /proc, w
    pliku /proc/filesystems znale mona obslugiwane w danej chwili przez
    jdro systemy plikow. Jeli  potrzebny  jest  ktory  z  aktualnie
    nieobslugiwanych,  naley  zaladowa  odpowiedni modul lub ponownie
    skompilowa jdro.

    Aby moc korzysta z systemu plikow, naley go zamontowa, a opis polecenia
    mount, ktore to robi, oraz dostpnych opcji mona znale w mount(8).

    Poniej znajduje si opis ronych systemow plikow.

    minix jest systemem plikow uywanym w systemie operacyjnym Minix, jest
       to pierwszy system plikow, ktory dzialal pod Linuksem. Ma on
       pewn liczb niedocigni: ograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB,
       krotkie nazwy plikow, pojedyncze znaczniki czasu itd.  Jest on
       nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dyskow.

    ext  jest bardziej zloonym rozwiniciem systemu plikow minix. Zostal
       on kompletnie zastpiony przez drug wersj rozszerzonego systemu
       plikow (ext2) i ostatecznie usunity z jdra (w 2.1.21).

    ext2  jest dyskowym systemem plikow o wysokiej wydajnoci uywanym przez
       Linuksa zarowno dla dyskow stalych, jak  i  dla  nonikow
       wymiennych.  Drugi  rozszerzony  system  plikow  zostal
       zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plikow
       (ext).  ext2 oferuje najlepsz wydajno (w przeliczeniu na szybko
       i  wykorzystanie  CPU)  ze  wszystkich  systemow  plikow
       obslugiwanych przez Linuksa.

    ext3  jest wersja systemu plikow ext2 z dziennikiem. Przelczanie do
       tylu i do przodu pomidzy ext2 i ext3 jest latwe.

    xiafs zostal zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny
       system plikow poprzez rozszerzenie kodu systemu plikow Minix.
       Dostarcza on podstawowych, najczciej wymaganych cech bez zbdnej
       zloonoci.  System plikow xia nie jest ju aktywnie rozwijany i
       utrzymywany. Zostal usunity z jdra w 2.1.21.

    msdos jest systemem plikow uywanym przez DOS, Windows, i niektore
       komputery z OS/2. Nazwy plikow w msdos nie mog by dlusze ni 8
       znakow nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.

    umsdos to rozszerzony system plikow DOSu uywany przez Linuksa. Dodaje
       on wlaciwoci takie jak dlugie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne
       z POSIX, oraz pliki specjalne (urzdzenia, potoki nazwane itp) w
       systemie plikow DOSu, bez powicania zgodnoci z DOSem.

    vfat  to  rozszerzony  system plikow DOS uywany przez Microsoft
       Windows95 i Windows NT. VFAT dodaje moliwo uywania dlugich nazw
       w systemie plikow MSDOS.

    proc  jest pseudosystemem plikow uywanym jako interfejs do struktur
       danych jdra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W
       szczegolnoci, jego pliki nie zajmuj przestrzeni dyskowej. Zobacz
       proc(5).

    iso9660
       to system plikow CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.

       High Sierra
           Linux obsluguje High Sierra, prekursora standardu ISO
           9660 dla systemow plikow CD-ROM. Jest on rozpoznawany
           automatycznie w ramach obslugi systemu plikow iso9660 w
           Linuksie.

       Rock Ridge
           Linux obsluguje take rekordy System Use Sharing Protocol
           okrelone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Uywane s
           one do dalszego opisania plikow w systemie iso9660
           hostowi uniksowemu, i dostarczaj informacji takich jak
           dlugie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz
           urzdzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach
           obslugi systemu plikow iso9660 w Linuksie.

    hpfs  jest to High Performance Filesystem, uywany w OS/2. Ten system
       plikow jest tylko do odczytu w Linuksie, z powodu braku dostpnej
       dokumentacji.

    sysv  jest implementacj systemow plikow SystemV/Coherent dla Linux.
       Implementuje on wszystkie systemy plikow Xenix, SystemV/386 oraz
       Coherent.

    nfs  to  sieciowy  system  plikow  uywany do dostpu do dyskow
       umieszczonych na odleglych komputerach.

    smb  to sieciowy system plikow obslugujcy protokol SMB, uywany przez
       Windows for Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager.

       By uywa systemu plikow smb potrzebny jest specjalny program do
       montowania, ktory znale mona w pakiecie ksmbfs, dostpnym pod
       ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/system/Filesystems/smbfs.

    ncpfs to sieciowy system plikow obslugujcy protokol NCP uywany przez
       Novell NetWare.

       By uywa ncpfs, potrzebne s specjalne programy, ktore znale mona
       pod ftp://linux01.gwdg.de/pub/ncpfs.

ZOBACZ TAKE

    proc(5), fsck(8), mkfs(8), mount(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-07          FILESYSTEMS(5)