Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ftpusers - lista uytkownikow, ktorzy nie mog si logowa poprzez demona
    FTP

OPIS

    Plik tekstowy ftpusers zawiera list uytkownikow, ktorzy nie mog si
    logowa korzystajc z demona serwera Protokolu Transmisji Plikow (File
    Transfer Protocol - FTP). Plik ten sluy nie  tylko  do  celow
    administracji systemem, ale do zwikszenia bezpieczestwa w obrbie
    rodowiska sieci TCP/IP. Zazwyczaj zawiera on list uytkownikow, ktorzy
    albo nie maj powodu korzysta z FTP, albo maj za duo uprawnie aby im na
    logowanie si poprzez demona serwera FTP pozwoli. Do takich uytkownikow
    zazwyczaj nale: root, daemon, bin, uucp i news. Jeli dany demona
    serwera FTP nie korzysta z ftpusers, to zaleca si przeczytanie jego
    dokumentacji, aby okreli, w jaki sposob zablokowa dostp dla pewnych
    uytkownikow. O Washington University FTP server Daemon (wuftpd) i
    Professional FTP Daemon (proftpd) wiadomo, e korzystaj z ftpusers.

FORMAT

    Format pliku ftpusers jest bardzo prosty. Sklada si z jednej nazwy
    konta (nazwy uytkownika) w wierszu. Linie zaczynajce sie on # s
    pomijane.

PLIKI

    /etc/ftpusers

ZOBACZ TAKE

    passwd(5), wuftpd(8), proftpd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.