Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    group - plik grup uytkownikow

OPIS

    /etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiujcym grupy, do ktorych
    nale uytkownicy. Kady wpis zajmuje jedn lini nastpujcej postaci:

       nazwa_grupy:haslo:GID:lista_uytkownikow

    Oto opisy poszczegolnych pol:

    nazwa_grupy
       nazwa grupy, do ktorej nale uytkownicy.

    password
       (zaszyfrowane) haslo dostpu do grupy. Jeeli to pole jest puste,
       haslo nie jest wymagane.

    GID  numeryczny identyfikator grupy.

    lista_uytkownikow
       rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich uytkownikow, nalecych
       do grupy.

PLIKI

    /etc/group

ZOBACZ TAKE

    login(1), newgrp(1), passwd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.