Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    intro - Wprowadzenie do formatow plikow

OPIS

    Ten rozdzial opisuje rone formaty plikow i protokoly, a take uywane
    struktury C.

AUTORZY

    Nazwiska autorow i warunki kopiowania znajduj si w naglowku strony man.
    Mog one roni si dla poszczegolnych stron.

    W tlumaczeniu stron podrcznika man z pakietu man-pages, nalecych do
    sekcji 5, w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl>
    brali udzial (kolejno alfabetyczna):

       Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>

       Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>

       Wiktor Joseph Lukasik <wiktorlu@technologist.com>

       Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>

       Piotr Pogorzelski <piotr.pogorzelski@ippt.gov.pl>

       Bartek Sowa <bartowl@kki.net.pl>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.