Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    issue - plik identyfikujcy system, wywietlany przed zalogowaniem

OPIS

    Plik /etc/issue jest plikiem tekstowym, zawierajcym komunikat lub tekst
    identyfikacyjny systemu, ktory ma by wypisany przed tekstem zachty do
    zalogowania. Jeeli jest on obslugiwany przez getty(1), to moe zawiera
    rone sekwencje typu @znak i \znak. getty(1).

PLIKI

    /etc/issue

ZOBACZ TAKE

    getty(1), motd(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.