Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    issue.net - plik identyfikacji dla sesji telnetowych

OPIS

    Plik /etc/issue.net jest plikiem tekstowym, zawierajcym wiadomo, lub
    identyfikacj systemu, drukowan  przed  promptem  loginowym  sesji
    telnetowej. Moe zawiera rone sekwencje %znak. Nastpujce sekwencje s
    obslugiwane przez telnetd:

    %t   - poka biecy tty

    %h   - poka nazw wzla systemu

    %D   - poka nazw domeny NIS

    %d   - poka biecy czas i dat

    %s   - poka nazw systemu operacyjnego

    %m   - poka typ (sprztowy) maszyny

    %r   - poka wersj (release) systemu operacyjnego

    %v   - poka wersj (version) systemu operacyjnego

    %%   - Wywietl znak `%'

PLIKI

    /etc/issue.net

ZOBACZ TAKE

    telnetd(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.