Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    motd - komunikat dnia

OPIS

    Zawarto  /etc/motd  jest  wywietlana przez login(1) po poprawnym
    zalogowaniu si, ale przed uruchomieniem powloki zgloszeniowej.

    Skrot "motd" oznacza "message of the day" (wiadomo/komunikat dnia).
    Plik ten byl tradycyjnie uywany do tego wlanie celu (wymaga znacznie
    mniej miejsca na dysku ni poczta do wszystkich uytkownikow).

PLIKI

    /etc/motd

ZOBACZ TAKE

    login(1), issue(5).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.